UW (T)HUIS NAAR WENS! ZOWEL HOUTSKELETBOUW ALS TRADITIONEEL GEBOUWD

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is meer dan energie besparing

Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparing in huizen en gebouwen, maar bijvoorbeeld ook om:

  • gebruik van duurzame materialen die rekening houden het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers;
  • een gezond binnenmilieu bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen;
  • prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden;
  • duurzaam slopen, om de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken (hergebruik en recycling);
  • verantwoord watergebruik;
  • voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken.
Duurzaam bouwen bij Kramer:

Kramer’s Bouwbedrijf heeft in een relatief kort tijdsbestek een enorme ervaring opgedaan in het duurzaam bouwen. Hierbij hebben we niet alleen de nadruk op de toekomstige energiebesparing van de gebouwen maar gaan we een paar stappen verder. Dit varieert van Nul-op-de-meter woningen tot Passiefhuizen, Biobased bouwen en dampopen bouwen.

Nul-op-de-meter

Hierbij wordt de ‘schil’ van het gebouw goed geïsoleerd. Installatietechniek zoals WTW-systemen, PV-panelen en warmtepompen zorgen ervoor dat het energiegebruik van zowel de woning en haar installaties als het gemiddelde gebruik van de bewoners wordt gecompenseerd. Gemiddeld genomen wordt er dus geen energie verbruikt.

Passiefhuis

Het passiefhuis gaat een stap verder. Hier ligt niet zozeer de nadruk op de installatietechniek maar meer op het ontwerp van de woning. Het doel hierbij is om een woning te ontwerpen die extreem weinig energievraag heeft. Oriëntatie op de zon is hierbij bijvoorbeeld van belang zodat de zon een groot deel in de warmtevraag in de winter kan voorzien. Tevens worden de bewoners en de huishoudelijke apparatuur ‘passieve’ warmtebronnen. Extreem goede isolatiewaarden en voortreffelijke kierdichting zijn hierbij van belang.
Passiefhuis Heerenveen

Biobased bouwen

Bij het biobased bouwen wordt de nadruk gelegd op het materiaalgebruik. Van belang is dat het materiaal waar het gebouw van gemaakt wordt op een natuurlijke manier tot stand is gekomen en eveneens, na de levensloop van het gebouw, op een goede manier kan worden gerecycled. Als houtskeletbouwer hebben we hierbij al een behoorlijke voorsprong op de traditionele bouwers. De combinatie van hout en natuurlijke isolatiematerialen zoals houtvezel, vlas of cellulose zijn de basis voor de woning. Gecombineerd met andere natuurlijke materialen leidt dit tot een zeer CO2-vriendelijk huis dat als het ware door de natuur is gecreëerd.
Bio based bouwen-Kramer's Bouwbedrijf Friesland B.V.

Damp open bouwen

Een andere bouwsystematiek die Kramer heeft omarmt is het ‘dampopen bouwen’. Hierbij ontstaat een ‘ademend’ gebouw. Het door het gebruik van de woning ontstane vocht (koken, douchen, transpireren, etc.) wordt door de constructie van de woning opgenomen. Hierdoor ontstaat een enorm comfortabel en gezond binnenklimaat.
Damp open bouwen-Kramer's Bouwbedrijf Friesland B.V.

Kramer is uw groene aannemer

De hierboven beschreven bouwmethoden (ook in combinatie met elkaar) hebben zich al bewezen bij Kramer. Neem hierbij het uitgekiende prefab systeem (minder transport en afval) en het mag duidelijk zijn dat Kramer de juiste partij is voor duurzaam bouwen! Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Wij zijn een groene bouwer!